София 1619, кв. Княжево
бул. "Цар Борис III" № 315
029571108
Записване за консултация
Пациенти от чужбина

Пациенти от чужбина

Медицинският център има утвърдена история в работата с пациенти от чужбина -предимно от Македония, Гърция, Турция, Германия, Австрия, Италия, Швейцария и Русия. Комуникацията преди и след операцията се осъществява предимно по електронната поща  с размяна на снимков материал и попълване на амбулаторна карта – въпросник за подготовка преди операция. Ако пациентът желае лично да обсъди своите конкретни желания или се нуждае от специални предоперативни инструкции и би желал да получи конкретна информация, д-р Георгиев предлага виртуална скайп консултация на английски или руски език, след предварително заплащане по банков път.

След операцията пациентът нощува в клиниката, като на следващия ден бива настанен в хотел, на собствени разноски, в непосредствена близост до клиниката. За пациентите от чужбина се препоръчва интензивна постоперативна рехабилитация в рамките на три, пет или седем дни.

Много пациенти съчетават своите хирургични интервенции с опознавателни обиколки на София и близко разположените забележителости, пазаруване и дегустация на местната кухня.