София 1619, кв. Княжево
бул. "Цар Борис III" № 315
029571108
Записване за консултация

Лабиапластика на малките срамни устни

Хирургично намаляване на малките устни

 

Това е  (най-често исканата форма на лабиапластика ) е процедурата, която намалява големината или дължината на малките устни, и е методът, който ще обсъдим в най-големи подробности. Преди втората половина на 90-те години на миналия век, тя се е правела използвайки изключително така наречения „ метод на подрязване” или „метод на събличане”. След това, през втората половина на 90-те години, беше въведен „Клиновидния метод”, наричан също "V"метод).  В резултат, ние сега имаме два различни вида лабиапластика, за да намалим размера на малките устни. Ще опишем всеки един от тях, тъй като се използват и двата метода, според различните нужди на пациентите за лабиапластика. Винаги се обсъжда с пациентките кой от двата метода ще бъде техния най-добър избор. 

 

Методът на лабиапластика „подрязване”

 

 

Фигура  2 – Метод на лабиапластика подрязване

 

Този метод за намаляване на малките срамни устни е най-лесен за прилагане и най-лесен за разбиране. Поради това неговата техника се използва от най-голям брой хирурзи. Тъй като много пациентки искат техните малки устни да бъдат намалени до нивото на техните големи устни (или дори под това ниво) и тъмните ръбове на малките устни също да бъдат премахнати (за да им се придаде по-розов и по-младежки вид),  методът на подрязване често се избира. 

 

При  този метод на намаление на устните хирургът подрязва дълга лента от ръба на устната, като премахва тази нежелана част. Ръбът, който е срязан се зашива, така че да зарасне бързо, и надяваме се, да се образува  минимален белег.  С това се постига намаляване на малките срамни устни, като се премахва плътния, тъмен ръб на устната, и остава по-розов и по-нежен ръб. Той също намалява прекалената  дължина на малките устни, като ги поставя по-незабележимо точно в естествените гънки на големите устни.

 

Като недостатък новият по-розов  ръб на устната наистина има оперативен  белег, който, в някои случаи, може да бъде прекалено чувствителен. В допълнение, много жени смятат, че тази техника  променя прекалено много естествения вид на женските полови органи, тъй като е премахнат нормално виждащия се ръб и е заместен с ръб, който е различен по цвят (по-розов) и има  различен вид.  

 

 

„Клиновидният” метод на лабиапластика 
 
 
 

Фигура  3 – Клиновиден метод на лабиoпластика

 

Тази техника за намаляване на устните  (понякога наричана  "V"метод)  е  въведена първо от пластичния хирург в Бевърли Хилс  д-р Гари Алтер (Dr. Gary Alter). Тази операция служи за намаляване на големината и дължината на малките срамни устни, като се премахва оформен като "V" клин от нежелана част от  устните. Ръбовете на това отворено пространство  (в резултат на премахването на нежеланата част от устните) след това се зашиват заедно, като се оформя линия (или "I" форма) без видим белег по ръба на устната. Това не само намалява размера на устните, но прави това без да се подрязват естествените ръбове на устните, като се запазва напълно нормалния вид на женските полови структури. По този начин се избягва  образуването на белег по продължението на устните, като с това се свежда до минимум възможността за продължителна неудобна свръхчувствителност  по време на продължителната фаза на оздравяване.

 

Обаче, в случай, че видът на  ръба на устната е това, което не Ви харесва, (поради тъмния цвят на ръба и/или плътността), тогава този метод може да не е Вашият идеален избор. И отново, като пациентка за лабиапластика, Вие трябва да помогнете на Вашия пластичен хирург за това важно решение.